«

»

Print this Įrašas

Apie VMLR veiklą


Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai (VMLR) – meninio ir muzikinio neformalaus ugdymo įstaiga. Tai atviras miesto visuomenei kūrybos ir kultūros židinys. Pagrindinės rūmų veiklos kryptys – meninio profilio kolektyvų ir studijų veiklos vystymas, laisvalaikio užimtumo renginių miesto vaikams ir moksleiviams organizavimas, koncertinių – kultūrinių programų miesto visuomenei vykdymas. Rūmuose sudaromos sąlygos ir galimybės 4 – 18 metų vaikų ir moksleivių saviraiškai, kūrybiškumui, prasmingam ir turiningam laisvalaikio užimtumui.

VIZIJA

Laisvalaikio rūmai – neformaliojo vaikų švietimo mokykla, teikianti papildomo ugdymo programas, rengianti tarptautinius, respublikinius ir miesto renginius, numatanti užimti per metus apie 700 vaikų meno ir muzikos kolektyvuose bei studijoje ir apie 20 tūkstančių įvairiuose renginiuose.

MISIJA

Teikti šiuolaikinį meno ir kultūros ugdymą, atliepiantį pagrindines regiono švietimo nuostatas, orientuojant į Lietuvos ir pasaulio estetines, etines ir kultūros vertybes. Tenkinti vaikų ir mokinių laisvalaikio ir kūrybos poreikius, sudarant sąlygas laisvos, kūrybiškai mąstančios, pilietiškai brandžios, nuolat besimokančios ir atsakingos asmenybės vystymui (si). Teikti meninės krypties papildomo ugdymo paslaugas Kauno miesto ir rajono 4 – 18 metų vaikams ir mokiniams.


Informaciją apie rūmų veiklą reglamentuojančius dokumentus teikia administracija sekretoriate bei pateikiama skelbimų lentoje. Nusiskundimai gali būti pateikiami rūmų administracijai ar tiesiogiai rūmų direktorei raštiškai (pareiškimo forma) arba žodžiu.


VMLR yra miesto centre, ant Parodos kalno, šalia Vytauto parko, S.Dariaus ir S.Girėno sporto komplekso, gražioje ir matomoje vietoje. Iš autobusų, traukinių stoties rūmus galima pasiekiami visais autobusais, vykstančiais į Žaliakalnį, Eigulių, Kalniečių, Dainavos bei Šilainių mikrorajonus ir iš jų: Nr. 3, 10, 20, 21, 27, 34, 37, 38, 43.

Permanent link to this article: http://www.vmlr.lt/2008/12/03/apie-vmlr-veikl/