«

»

Print this Įrašas

Mūsų darbuotojai

Vadovo Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Studija, kolektyvas Turima mokytojo kvalifikacija
Audronė Adamkevičienė Aukštasis universitetinis Chorinio dirigavimo specialybė Jaunučių choras „Dominantė“ Vyr. mokytoja
Vladislovas Bogomolovas Aukštasis universitetinis Kūno kultūros mokytojo kvalifikacija Šokių studija „B-STYLE“ Vyr. mokytojas
Birutė Brazdžiūtė Aukštasis universitetinis Kultūros švietimo darbuotojo specialybė Tautinių šokių ansamblis „Malūnėlis“ Choreografijos
mokytoja ekspertė
Zita Dirgelienė Aukštasis Edukologijos profesinė ir auklėtojo kvalifikacijos Tautinių šokių ansamblis „Malūnėlis“(koncertmeisterė) Koncertmeisterė metodininkė
Gintaras Eidukaitis Aukštasis universitetinis Menų muzikos kvalifikacija Klasikinės gitaros studija -
Regina Ginelevičienė Aukštasis universitetinis Lietuvių kalbos ir literatūros specialybė Dramos studija „Teatrapilis“ Papildomo ugdymo vyr. pedagogo kategorija(teatrinis ugdymas)
Nijolė Grivačiauskienė Aukštasis Lietuvių kalbos ir literatūros specialybė Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Ramūnas Grybauskas Vidurinis - Gitaros studija
Aušra Jankauskaitė Aukštasis universitetinis Dramos režisieriaus bei etikos mokytojo ir menotyros kvalifikacija Dramos studija „Teatrapilis“ -
Asta Juršienė Aukštasis universitetinis Koncertmeisterio, pedagogo kvalifikacija Jaunučių choras „Dominantė“(koncertmeisterė) Neformaliojo ugdymo vyr. koncertmeistė
Arnoldas Dambrauskas Diskžokėjų studija
Stanislovas Kriščiukaitis Aukštesnysis Saviveiklos liaudies instrumentų orkestro vadovo kvalifikacija Liaudiškos muzikos kapela Vyr. mokytojas (akordeonas)
Zita Labutienė Aukštasis universitetinis Dėstytojo ir liaudies instrumentų orkestro dirigento kvalifikacija Liaudies instrumentų orkestras Mokytojo metodininkė (birbynė)
Irina Lazauskienė Aukštasis universitetinis Fizinio lavinimo dėstytojo kvalifikacija Šiuolaikinių šokių studija „Vėtra“ Vyr. pedagogė
Herbertas Manomaitis Aukštasis universitetinis Taikomosios keramikos specialybė Keramikos studija Vyr. mokytojas
Raimundas Martinkėnas Aukštasis universitetinis Choro dirigento, choro disciplinų pedagogo specializacija Vaikinų vokalinio ansamblis, akompaniatorius Vyr. mokytojas
Asta Miknienė Aukštasis universitetinis Choro dirigento chorinių disciplinų pedagogo specializacija Mergaičių choras „Lyra“ Mokytoja ekspertė
Daiva Mitkuvienė Aukštasis universitetinis Saviveiklinių kultūros švietimo darbuotojo, baletmeisterio – pedagogo kvalifikacija Sportinių šokių studija „Mida“ -
Diana Mykolaitienė Aukštasis universitetinis Rusų kalbos ir literatūros dėstytoja Jaunųjų žurnalistų studija -
Sigita Podeckienė Aukštesnysis Siuvinėjimo rankomis ir mašina specialybė Dailės ir dizaino studija Papildomo ugdymo vyr. pedagogė (dizainas ir buities estetika)
Audronė Ravkienė Aukštasis universitetinis Orkestro solisto, dėstytojo, kamerinio ansamblio kvalifikacija Mokytoja metodininkė  (smuikas)
Jurga Senkutė Aukštasis universitetinis Kamerinio ansamblio, artistės, dėstytojos kvalifikacija Kanklių ansamblis Mokytoja ekspertė (kanklės)
Gintaras Stankūnas Aukštasis neuniversitetinis Atlikėjo kvalifikacinė kategorija Mušamųų instrumentų studija -
Rimantas Tamašauskas Aukštasis universitetinis Fortepijono specialybė Meno vadovas -
Kristina Vyturytė Aukštasis universitetinis Atlikėjo kvalifikacija Renginių organizatorių studija -
Vytautas Žukas Aukštasis universitetinis Fortepijono specialybė, dėstytojo kvalifikacija Estrados studija „M.E.S.“ -
Ona Žukienė Aukštasis universitetinis Rusų kalbos ir literatūros specialybė, filologo,  rusų kalbos ir literatūros dėstytoja Estrados studija „M.E.S.“ -

 

Permanent link to this article: http://www.vmlr.lt/2008/12/03/ms-darbuotojai/