«

»

Print this Įrašas

Neformalus ugdymas

Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmuose

vykdomos šios nuostatuose įteisintos neformaliojo švietimo programos:

1. Ankstyvojo meninio ugdymo (0,5 – 6 metų vaikai);

2. Pradinio meninio ugdymo (7 – 10 metų vaikai);

3. Pagrindinio meninio ugdymo (11 – 18 metų vaikai).

Pagal šias programas rūmuose dirba 25 kolektyvų ir studijų, kuriuos lanko vidutiniškai per mokslo metus 800 vaikų ir mokinių.

Choreografijos kolektyvai ir studijos:

- Tautinių šokių ansamblis „Malūnėlis“;

- Sportinių šokių studija „Mida“;

- Šiuolaikinių šokių studija „Vėtra“;

- Breiko šokio studija „B- Style“,

- Folkloro studija „Mėtauja“, „Mėta“.

Dainavimo studijos ir kolektyvai:

- Jaunučių choras „Dominantė“;

- Mergaičių choras „Lyra“;

- Estrados studija „M.E.S.“.

Muzikos kolektyvai:

- Liaudies instrumentų orkestras;

- Kanklių studija;

- Akordeono studija;

- Smuiko studija;

- Birbynių studija;

-Gitaros tudija;

- DJ;

- Moksleivių bigbendas


Dailės studijos:

- Dailės studija;

- Dizaino studija;

- Keramikos studija;

- Meninės fotografijos ir piešimo studija.


Teatrinio meno studijos:

- Teatro studija „Teatrapilis“.

Kitos studijos:

- Renginių organizatorių studija;

- Jaunųjų žurnalistų studija;

- Kauno miesto mokinių tarybos atstovybė;

- Mažųjų studija ,,Muzikiukas“. ažųjų studija ,,Muzikiukas“

 

 

Mokslo metų trukmė, užsiėmimų trukmė, atostogos,

lankomumo registravimo tvarka:

1. Mokslo metų trukmė yra 218 dienų, į šį skaičių įskaitomos valstybės nustatytos švenčių dienos (sausio 1 d., vasario 16 d., kovo 11-oji d., 2-oji Velykų d., gegužės 1 d., birželio 24 d., lapkričio 1 d., gruodžio 25, 26 d.).

2. Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi birželio 30 d.

3. Rūmų kolektyvai ir studijos dirba mokinių rudens, Kalėdų  ir Velykų atostogų metu.

4. Jeigu kolektyvų ar studijų nariai atostogų metu nenori lankyti užsiėmimų, turi pateikti tėvų prašymą.

5. Rūmų kolektyvai ir studijos dirba penkias dienas per savaitę. Užsiėmimai prasideda: rytinių grupių ne anksčiau kaip 9 val., popietinių grupių ne anksčiau kaip 13 val., užsiėmimai baigiami 20 val.

6. Šią tvarką reglamentuoja Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-418 2004 m. liepos 15 d.

7. Kolektyvų ir studijų grupių užsiėmimai vyksta pagal patvirtintą tvarkaraštį.

8. Ankstyvojo ugdymo grupės užsiėmimo 1 valandos trukmė 30 min., po jos daroma 5-10 min. pertrauka.

9. Pradinio ir pagrindinio ugdymo grupės užsiėmimo 1 valandos trukmė 45 min., po jos taip pat daroma 5 ar 10 min. pertrauka.

10. Kolektyvų ir studijų grupių ugdomoji veikla, užsiėmimų valandos, narių lankomumas žymima kolektyvo ar studijos grupės dienyne.

Kolektyvų ir studijų narių pasiekimų vertinimas:

1. Rūmų kolektyvų ir studijų narių pasiekimai pažymiais nevertinami.

 

2. Kolektyvų ir studijų narių pasiekimų skatinimą numato rūmų pedagogų taryba.

3. Miesto, respublikinių, tarptautinių konkursų, festivalių laureatai, prizininkai skelbiami viešai, rašant pasveikinimus, apdovanojami padėkos raštais.

4. Kolektyvui ar studijai nusipelnę, ne vienerius metus dalyvavę jų veikloje nariai apdovanojami rūmų padėkos raštais.

5. Konkursų, festivalių laureatai, parodų nugalėtojai, ypatingai nusipelnę kolektyvui vaikai, vadovo teikimu, atleidžiami nuo nario mokesčio.

6. Apie pasiekimus tėvai informuojami kolektyvo ar studijos tėvų susirinkime, kolektyvo ar studijos ataskaitiniame metų koncerte, proginiame šventiniame koncerte, renginyje.

7. Apie kolektyvų ir studijų veiklą, jų pasiekimus tėvai informuojami bendrame rūmų kolektyvų ir studijų narių susirinkime, Atvirų durų dienų renginių metu.

8. Pageidaujantiems tėvams teikiama individuali informacija, konsultacijos tiek kolektyvo ar studijos vadovo, tiek administracijos.

Permanent link to this article: http://www.vmlr.lt/2008/12/03/neformalus-ugdymas/