«

»

Print this Įrašas

„Skiriame savo mamoms“

menu_tulip3std

Mūsų mamos.

Mamyte…

Tu vis stovi prie durų,

Lengvai pasirėmus…

Ir šypsais, ir moji, džiaugies…

Ten laiptais bėga vaikai,

Susiraukę, pikti, nepaklusnūs,

O Tu vis šypsais,

Nors akys pilnos rūpesčių…

Tu vis džiaugies,

Kai mes šypsomės Tau…

Tu vis sakai,

Kad mes – svarbesni už Tave…

Tu vis rami, švelni ir gera,

Tu visad mano geriausia Mama…

Mamyte…

Tu taip liūdi,

Kai mes būnam pikti…

Tu taip bijai,

Kai ilgai negrįžtam namo…

Tu taip verki,

Kai atrėžiam šiurkščiai…

Mamyte…

Tu visad šalia.

Tu visad už rankos laikai…

Kai norim ištrūkt,

Pabėgt, pasislėpt, nebegrįžt,

Tu tik kilniai šypsais…

Mamyte…

Aš dažnai neklusni,

Pasipūtus, bjauri…

Aš dažnai neklausau,

Ką tu daryti draudi…

Bet

Aš visada

Girdžiu kiekvieną žodį,

Kurį Tu tari…

Aš visada

Jaučiu kiekvieną Tavo nerimą

Ir dar graudžiau verkiu širdy…

Aš visada

Žinau kur Tu esi…

Nes mes visada kartu…

Lina Čėsnaitė skiria savo mamytei Birutei.

Permanent link to this article: http://www.vmlr.lt/2008/12/04/skiriame-savo-mamoms/