«

»

Print this Įrašas

„Vasario 16-oji“

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA

1918 metais vasario 16 d. Lietuvos taryba pasirašė Nepriklausomybės   Atkūrimo aktą, kuriuo skelbė pasauliui, kad atstatoma nepriklausoma, demokratinė Lietuvos valstybė su sostine Vilniumi. Po aktu pasirašė visi Tarybos nariai (jų buvo 20).

Šis aktas parodė, kad Lietuvos valstybė jau yra tarp kitų pasaulio valstybių. Todėl šią dieną nėra beprasmiška kalbėti apie patriotizmą, Tėvynės meilę.

Ši šventė įprasmina visos lietuvių tautos ilgametes pastangas kovoje už tautos laisvę.

Šiek tiek istorijos…

1795 – 1914 m. Lietuva buvo carinės Rusijos imperijos dalis. Prasidėjus 1905 m. įvykiams socialdemokratai ir demokratai iškėlė idėją sušaukti visų politinių jėgų pasitarimą. P.Vileišis šia idėja pasidalino su J. Basanavičium, kurio iniciatyva spalio 19 d. „Vilniaus žinių“ redakcijoje sušauktas pasitarimas išrinko 15 žmonių suvažiavimo organizavimo komitetą. 1905 lapkričio 11 „Vilniaus žiniose“ buvo paskelbtas J. Basanavičiaus parašytas atsišaukimas ir visoje Lietuvoje buvo pradėti rinkti atstovai į suvažiavimą. Tai buvo Lietuvos kelias nepriklausomybėn. 1914 m., per I Pasaulinį Karą Lietuvą okupavo Vokietija. 1918 m. mes pasiskelbėme esą nepriklausomi.

Lietuvos Nepriklausomybės Aktas

Lietuvos nepriklausomybės aktasLietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašytas dokumentas, skelbiantis, kad Lietuvos Taryba atskiria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Dokumentas pasirašytas Vilniuje, Pilies g. 26. Šiuo metu čia veikia Signatarų namų muziejus — Lietuvos nacionalinio muziejaus filialas.

Signatarai

Vasario 16-osios akto tekstą rengė Jonas Vileišis, Petras Klimas, Mykolas Biržiška, Steponas Kairys, o pasirašė 20 tarybos narių:

Akto signatarai

Po Nepriklausomybės paskelbimo Lietuvą toliau valdė vokiečiai. Jie reikalavo, kad Lietuvos Taryba paskelbtų amžinąją sąjungą su Vokietija, tačiau, lapkritį Vokietijoje kilus revoliucijai, Lietuva liko neprijungta prie Vokietijos ir Lietuvos nepriklausomybė buvo galutinai pripažinta.

Paruošė Lina Čėsnaitė (jaunųjų žurnalistų studija)

Permanent link to this article: http://www.vmlr.lt/2008/12/04/vasario-16/