«

»

Print this Įrašas

„Atvirų durų dienos 2009“

 

TĖVŲ INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMAS

 

SAUSIO 28 D.

 

 

 

EIL.NR.

 

VADOVAS

 

KOLEKTYVAS, STUDIJA

 

VALANDA

 

VIETA

 

 

1.

 

AUDRONĖ

RAVKIENĖ

 

SMUIKININKŲ ANSAMBLIS

 

17 – 18 VAL.

 

301 K.

 

 

2.

 

IRINA

LAZAUSKIENĖ

 

ŠIUOLAIKINIŲ ŠOKIŲ STUDIJA ,,VĖTRA“

 

17 – 18 VAL.

 

104 K.

 

 

3.

 

JUSTĖ

GUSEVAITĖ

 

MIESTO MOKINIŲ TARYBOS KLUBAS (ATSTOVYBĖ)

 

16 – 17.30 VAL.

 

401 K.

 

4.

 

NIJOLĖ

GRIVAČIAUSKIENĖ

 

FOLKLORO STUDIJA

 

17 – 18. 30 VAL.

 

207 K.

 

 

5.

 

SIGITA

PODECKIENĖ

 

DAILĖS STUDIJA

 

17 – 18. 30 VAL.

 

304 K.

 

 

 


 

 

 


SAUSIO 29 D.

 

 

 

EIL.NR.

 

VADOVAS

 

KOLEKTYVAS, STUDIJA

 

VALANDA

 

VIETA

 

 

1.

 

DAIVA

MITKUVIENĖ

 

SPORTINIŲ ŠOKIŲ STUDIJA ,,MIDA“

 

17. 30 – 18. 30 VAL.

K. GRINIAUS VID. M-KLA

(ŠIAURĖS PR.87)

TEL.:

8687 41696

 

2.

 

BIRUTĖ

BRAZDŽIŪTĖ

 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS ,,MALŪNĖLIS“

 

 

16. 30 – 18 VAL.

 

AKTŲ SALĖ

 

3.

 

AUDRONĖ

ADAMKEVIČIENĖ

 

JAUNUČIŲ CHORAS ,,DOMINANTĖ“

 

 

16. 30 – 17. 30 VAL.

 

204 K.

 

4.

 

ASTA

MIKNIENĖ

 

MERGAIČIŲ CHORAS ,,LYRA“

 

17 – 19 VAL.

 

204 K.

 

 

5.

 

KRISTINA

VYTURYTĖ

 

RENGINIŲ ORGANIZATORIŲ

STUDIJA

 

16 – 17.30 VAL.

 

106 K.

 

 

6.

 

AUŠRA

JANKAUSKAITĖ

 

TEATRO STUDIJA ,,TEATRAPILIS“

(VYRESNIŲJŲ GRUPĖ)

 

17. 30 – 18. 30 VAL.

 

PUSRŪSIO SALĖ

 

7.

 

SIGITA

PODECKIENĖ

 

DIZAINO STUDIJA

 

17 – 19 VAL.

 

401 K.

 

 

8.

 

HERBERTAS

MANOMAITIS

 

KERAMIKOS STUDIJA

 

17 – 18 VAL.

 

PUSRŪSIS

 

 

 


 

 

 


SAUSIO 30 D.

 

 

 

EIL.NR.

 

 

VADOVAS

 

KOLEKTYVAS, STUDIJA

 

VALANDA

 

VIETA

 

1.

 

VYTAUTAS ŽUKAS,

ONUTĖ ŽUKIENĖ

 

ESTRADOS STUDIJA ,,M.E.S.“

 

16. 30 – 18. 30 VAL.

 

103 K.

 

2.

 

ZITA LABUTIENĖ

 

LIAUDIES INSTRUMENTŲ ORKESTRAS

 

16 – 17 VAL.

 

109 K.

 

 

3.

 

JURGA SENKUTĖ

 

KANKLIŲ ANSAMBLIS

 

16 – 17 VAL.

 

110 K.

 

 

4.

 

REGINA GINELEVIČIENĖ

 

TEATRO STUDIJA ,,TEATRAPILIS“

 

17. 30 – 18. 30 VAL.

 

PUSRŪSIO SALĖ

 

 

5.

 

VLADISLOVAS BOGOMOLOVAS

 

 

BREIKO ŠOKIO STUDIJA ,,B-STYLE“

 

18 – 19 VAL.

 

AKTŲ SALĖ

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: http://www.vmlr.lt/2009/01/27/atvir-dur-dienos-2009/