«

»

Print this Įrašas

PROJEKTAS „Mokinių savaitė“ 2009

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŠVIETIMO IR KULTŪROS DEPARTAMENTO


KAUNO  MIESTO  VAIKŲ  IR  MOKSLEIVIŲ

LAISVALAIKIO  RŪMAI

Juridinių asmenų registras. Kodas 190143732. Parodos g. 26, 44221 Kaunas. Tel. (8 37)  423 205,

Faks. (8 37 )  422 661, El. p. vmlr@takas.lt

 

 

Gerb. direktoriau (-re),                                                                          2009-01-09 Nr. 2.4-118

 

DĖL PROJEKTO „MOKINIŲ SAVAITĖ“

 

Kauno miesto mokinių taryba (KMMT) 2009 03 02-06 dienomis Kauno miesto ir rajono mokykloms jau ketvirtąjį kartą organizuoja projektą „Mokinių savaitė“.

Kiekvienos mokyklos, dalyvaujančios projekte, administracija, išrenka iš 10 -11 klasių vieną klasę. Iš išrinktosios klasės 10 mokinių pasikeis vietomis su kitos mokyklos tokiu pačiu skaičiumi mokinių, kurie atitinka tą pačią klasę ir profilį. Visą savaitę mokiniai turės lankyti kitą mokyklą, mokytis, prisitaikyti prie pasikeitusių sąlygų. Grįžę į savo mokyklą galės pasidalinti įgyta patirtimi su visa mokyklos bendruomene.

Tikslai:

  • Skatinti bendradarbiavimą ir gerinti santykius tarp Kauno miesto ir rajono mokinių;
  • Kartu aptarti bendras problemas, egzistuojančias kiekvienoje mokykloje ir siūlyti jų sprendimo būdus;
  • Dalintis įvairių mokyklų užklasinės veiklos patirtimi;
  • Skatinti mokinius aktyviai dalyvauti renginiuose;
  • Suteikti sąlygas mokiniams išmokti prisitaikyti bei mokytis nepažįstamoje, naujoje aplinkoje;
  • Suteikti sąlygas mokytojams sužinoti apie kolegų darbą bei įvertinti savo lygį dėstomam dalykui;
  • Suteikti sąlygas mokiniams stebėti, kaip kitose mokyklose vykdoma švietimo reforma ir, kokią įtaką tai turi mokymo kokybei, supažindinti savo mokyklos administraciją, mokytojus ir mokinius su teigiamais jos aspektais.

Dalyvių uždaviniai:

•1.        Laikytis mokyklos taisyklių;

•2.        Aktyviai dalyvauti pamokose bei popamokiniuose renginiuose;

•3.        Susipažinti su kitų mokyklų veikla ir stiprinti bendradarbiavimą;

•4.        Pristatyti savo mokyklą, iš kurios atvyko;

•5.        Projektui pasibaigus savo mokyklos administracijai, mokytojams bei mokyklos mokinių tarybos nariams / mokiniams apibendrintai pristatyti dėstomų dalykų ypatumus ir skirtumus abejose mokyklose, kokiomis priemonėmis kitoje mokykloje sprendžiami mokinių užimtumo ir laisvalaikio praleidimo klausimai.

 

Norinčius dalyvauti, prašome registruotis iki 2009 02 13 dienos el. paštu vmlrumai@gmail.com pateikiant šią informaciją:

 

  • Mokyklos pavadinimas, adresas;
  • Atsakingo už klasės atranką savo mokykloje asmens (mokytojo, administracijos darbuotojo) vardas, pavardė, telefonas;
  • Mokinių, dalyvausiančių projekte, vardai, pavardės, klasė ir pamokų tvarkaraštis.

 

Vasario mėn. 18 d. 15.30 val. Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmuose vyks projekto aptarimas, dalyvių susitikimas. Papildoma informacija teikiama tel.: 422 775 (kontaktinis asmuo – Justė Gusevaitė).

 

PROJEKTAS SUDERINTAS SU KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KULTŪROS IR ŠVIETIMO DEPARTAMENTO ŠVIETIMO IR UGDYMO SKYRIAUS VEDĖJU A. BAGDONU.

 

 

Direktorė                                                                                                    Onutė Žukienė

 

 

Justė Gusevaitė
8 621 34958

 

Permanent link to this article: http://www.vmlr.lt/2009/01/27/projektas-mokini-savait-2009/