«

»

Print this Įrašas

Poezijos konkursas „Tūkstantmečio aidas“

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŠVIETIMO IR KULTŪROS DEPARTAMENTO

KAUNO MIESTO VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ

LAISVALAIKIO RŪMAI

Kodas 190143732  Parodos g. 26 , LT-44221 Kaunas, Tel.: 42 27 75,  Faks.: 42 26 61,

El. p.: vmlrumai@gmail.com interneto svetainės adresas: www.vmlr.lt

 

Kauno miesto ugdymo įstaigų                                          PATVIRTINTA

mokytojų dėmesiui                                                          Kauno vaikų ir moksleivių

                                                                                      laisvalaikio rūmų direktorės

                                                                                      įsakymu Nr. V-9

                                                                                      2009-09-23

                                                                                      Nr. 2.4 – 32

 

POEZIJOS KONKURSO „TŪKSTANTMEČIO AIDAS“, SKIRTAS VASARIO 16-OSIOSLIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENAI PAMINĖTI

NUOSTATAI

 

KONKURSO TIKSLAS

Atkreipti moksleivių dėmesį į gimtosios kalbos grožį, savitumą. Ugdyti jaunųjų rašytojų patriotiškumą, kūrybiškumą bei kritinį mąstymą.

 

DALYVIAI

Miesto ugdymo įstaigų 5 – 12 klasių mokiniai.

 

EILIŲ TEMATIKA

Poezijos konkursas „Tūkstantmečio Aidas“ yra skirtas vasario 16-osiosLietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Eilių tema – tautinė, patriotinė – atspindinti lietuvišką dvasią bei prigimtį.

                     

INFORMACINĖ NUORODA

Siųsdami prie eilėraščio ir dalyvio paraiškoje parašykite informaciją šia eilės tvarka:

 

v  autoriaus vardas, pavardė, klasė, amžius,

v  ugdymo įstaigos pavadinimas, el. pašto adresas, tel. numeris,

v  mokytojo vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. numeris.

 

DARBŲ PATEIKIMAS

Darbai kartu su dalyvio paraiška pateikiami iki spalio 20 dienos nuo 9 iki 17 val. į Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų 106, 107 ar 108 kabinetus.

Darbai kartu su dalyvio paraiška gali būti pateikiami iki spalio 20 dienos el. paštu: vmlrumai@gmail.com, tema „POEZIJOS KONKURSAS „TŪKSTANTMEČIO AIDAS“.

 

DARBŲ VERTINIMAS

Parodos – konkurso dalyvių darbus vertins vertinimo komisija, kuri išrinks konkurso laureatus. Konkurso vertinimo komisijos sprendimas yra galutinis ir neginčijamas.

Konkurso dalyviams suteikiami: Didysis prizas – kompozitoriaus muzikinio kūrinio sukūrimas laimėtojo eilėmis ir 1, 2, 3 vietos.  

Konkurso uždarymas vyks 2010 m. vasario 16 d., antradienį, 13. 30 val. VDU didžiojoje salėje (S. Daukanto g. 28).

Apie konkurso laimėtojus bei kitą informaciją žiūrėkite interneto svetainėje www.vmlr.lt

 

 

Direktorė                                                                                   Ona Žukienė

 


 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŠVIETIMO IR KULTŪROS DEPARTAMENTO

KAUNO MIESTO VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ

LAISVALAIKIO RŪMAI

Kodas 190143732  Parodos g. 26 , LT-44221 Kaunas, Tel.: 42 27 75,  Faks.: 42 26 61,

el. p.: vmlrumai@gmail.com, interneto svetainės adresas: www.vmlr.lt

 

POEZIJOS KONKURSO „TŪKSTANTMEČIO AIDAS“,

SKIRTAS VASARIO 16-OSIOS,

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENAI PAMINĖTI

 

DALYVIO PARAIŠKA

 

 

Autoriaus vardas, pavardė, klasė, amžius:

 

________________________________________________________________________


Ugdymo įstaigos pavadinimas, el. pašto adresas, tel. numeris:

 

________________________________________________________________________


Mokytojo vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. numeris:

 

________________________________________________________________________


Papildoma informacija teikiama VMLR (Parodos g. 26) – 106, 107, 108 kab.,

tel.: 42 32 05, 42 27 75, 8 672 34 992.

 

Permanent link to this article: http://www.vmlr.lt/2009/09/23/poezijos-konkursas-tkstantmeio-aidas/