«

»

Print this Įrašas

P-K paraiška

PARODOS-KONKURSO

SKIRTO ŽALGIRIO MŪŠIO 600 METŲ JUBILIEJUI PAMINĖTI

DALYVIO PARAIŠKA

 

UGDYMO ĮSTAIGA, TELEFONAS, EL. PAŠTO ADRESAS:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

DARBO AUTORIAUS (-IŲ) VARDAS, PAVARDĖ,KATEGORIJA, AMŽIUS:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
KOLEKTYVINIO DAILĖS DARBO AUTORIŲ VARDAI IR PAVARDĖS, KATEGORIJA, AMŽIAI:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________ _____________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ, TELEFONAS, EL. PAŠTO ADRESAS:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SU PARODOS-KONKURSO SKIRTO ŽALGIRIO MŪŠIO 600 METŲ JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAIS SUSIPAŽINAU:

_______________________________________________________________________ 

 

(mokytojo vardas, pavardė, parašas)

Diana Medėkšaitė-Balčiūnienė

Tel.: 8 37 42 27 75, 8 672 34 992.

El.pašto adresas: diana.m.b.vmlr@gmail.com

Permanent link to this article: http://www.vmlr.lt/2010/01/25/p-k-paraika/