«

»

Print this Įrašas

Paroda-konkursas skirta Žalgirio mūšio 600 jubiliejui paminėti

 

Kauno miesto  ir rajono ugdymo įstaigų                        PATVIRTINTA

dailės mokytojų dėmesiui                                               Kauno vaikų ir moksleivių

laisvalaikio rūmų direktorės

įsakymu 2010  01 22

Nr. V-41

 

PARODA-KONKURSAS SKIRTA ŽALGIRIO MŪŠIO 600 METŲ JUBILIEJUI PAMINĖTI

 NUOSTATAI

 

KONKURSO TIKSLAS.

 

Atkreipti vaikų ir mokinių dėmesį į Lietuvos istoriją. Ugdyti jaunųjų menininkų saviraišką, skatinti vaikų kūrybiškumą bei kritinį mąstymą.

DALYVIAI.

 

Kauno miesto ir rajono ugdymo įstaigų auklėtiniai, kurie skirstomi į 4 kategorijas:

·         I KATEGORIJA – ikimokyklinio ugdymo auklėtiniai.

·         II KATEGORIJA – 1-4 klasių mokiniai.

·         III KATEGORIJA – 5-8 klasių mokiniai. 

·         IV KATEGORIJA – 9-12 klasių mokiniai.

 

DARBŲ ATLIKIMO TECHNIKA.

 

Įvairi: piešiniai, plakatai, karpiniai (pasportuoti ant A2 formato lapo).

Prie darbo tvirtai pritvirtinti kortelę (7 X 10 cm) su informacine nuoroda parašyta DIDŽIOSIOMIS, RYŠKIOMIS raidėmis šia eilės tvarka:

·         autoriaus vardas ir  pavardė,

·         kategorija, amžius,

·         mokytojo vardas bei pavardė,

·         ugdymo įstaiga.

DARBŲ PATEIKIMAS.

 

Darbai pristatomi kovo 1-5 dienomis  nuo 9 iki 17 val., į Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų 106, 107 ar 108 kabinetus.

 

 Pristatant darbus, nepamirškite pateikti užpildytą dalyvio paraišką aiškiomis spausdintinėmis raidėmis.

 

PARODOS-KONKURSO LAIKAS IR VIETA.

 

Paroda-konkursas veiks nuo kovo mėn. 8-25 d. Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmuose ir Vaikų dailės galerijoje.

DARBŲ VERTINIMAS IR APTARIMAS.

 

Parodos-konkurso dalyvių darbus vertins vertinimo komisija, kuri išrinks konkurso laureatus. Vertinimo kriterijai – originalumas, kruopštumas, darbų išbaigtumas, kūrinio atitikimas ugdytinio amžiaus kategorijai. Apdovanojimų šventė vyks kovo 25 d., ketvirtadienį, 15. 00 val. Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmuose.  

Konkurso dalyviams suteikiami:

·         PARODOS-KONKURSO SKIRTO ŽALGIRIO MŪŠIO 600 METŲ JUBILIEJUI PAMINĖTI GRAND PRIX;

·         I, II, III VIETOS IR 3 TRYS DIPLOMAI KATEGORIJOSE;

·         NOMINACIJOS UŽ IŠSKIRTINIUS IR ĮDOMIUS DARBUS.

·         DIPLOMAI MOKYTOJAMS UŽ DARBŲ PATEIKIMĄ.

 

Konkurso vertinimo komisijos sprendimas yra galutinis ir neginčijamas.

 

KONKURSUI PATEIKTŲ DARBŲ ATSIĖMIMAS.

 

Kovo 25 d, ketvirtadienį, po parodos-konkurso uždarymo ir apdovanojimo šventės.

 

Vėliau neatsiimti darbai  ir apdovanojimai gali būti n a i k i n a m i, pretenzijos nepriimamos.


DALYVIO PARAIŠKA

 

 

Diana Medėkšaitė-Balčiūnienė

Tel.: 8 37 42 27 75, 8 672 34 992.

El.pašto adresas: diana.m.b.vmlr@gmail.com

 

Permanent link to this article: http://www.vmlr.lt/2010/01/25/paroda-konkursas-skirta-algirio-mio-600-jubiliejui-paminti/