«

»

Print this Įrašas

POEZIJOS KONKURSAS

Kauno miesto ugdymo įstaigų                                                                                         PATVIRTINTA

lietuvių kalbos mokytojų dėmesiui                                                                                 Kauno vaikų ir moksleivių

laisvalaikio rūmų direktorės

įsakymu Nr. V-47

2010 02 08

 

POEZIJOS KONKURSO, SKIRTO MOTINOS DIENAI PAMINĖTI

NUOSTATAI

 

KONKURSO TIKSLAS.

 

Atkreipti moksleivių dėmesį į gimtosios kalbos grožį, savitumą. Ugdyti jaunųjų rašytojų meilę artimui, kūrybiškumą bei kritinį mąstymą.

 

DALYVIAI.

 

Kauno miesto ugdymo įstaigų 1 – 12 klasių mokiniai, kurie skirstomi į tris kategorijas:

v I KATEGORIJA – 1-4 klasių mokiniai;

v II KATEGORIJA – 5-8 klasių mokiniai;

v III KATEGORIJA – 9-12 klasių mokiniai.  

                     

INFORMACINĖ NUORODA.

 

Siųsdami prie eilėraščio parašykite informaciją šia eilės tvarka:

v       Autoriaus vardas, pavardė, klasė, amžius.

 

EILIŲ PATEIKIMAS.

 

Eilės kartu su dalyvio paraiška pateikiami iki kovo 5 dienos nuo 9 iki 17 val. į Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų 106, 107 ar 108 kabinetus (Parodos g. 26).

Darbai kartu su dalyvio paraiška gali būti pateikiami iki kovo 5 dienos el. paštu: diana.m.b.vmlr@gmail.com, tema „POEZIJOS KONKURSAS, SKIRTAS MOTINOS DIENAI PAMINĖTI“.  

 

DARBŲ VERTINIMAS.

 

Poezijos konkurso dalyvių darbus vertins vertinimo komisija, kuri išrinks konkurso laureatus.  

Konkurso vertinimo komisijos sprendimas yra galutinis ir neginčijamas.

Konkurso dalyviams suteikiami:

v  Poezijos konkurso, skirto motinos dienai paminėti, Didysis prizas (kompozitoriaus muzikinio kūrinio sukūrimas laimėtojo eilėmis);

v       1, 2, 3 vietos kategorijose.   

Poezijos konkurso uždarymas vyks gegužės mėnesį.

Apie konkurso laimėtojus bei kitą informaciją žiūrėkite interneto svetainėje www.vmlr.lt

 

 

DALYVIO PARAIŠKA.

 

 

Diana Medėkšaitė-Balčiūnienė

El. pašto adresas: diana.m.b.vmlr@gmail.com

Tel.: 8 (37) 42 27 75, 8 (672) 34 992.

Permanent link to this article: http://www.vmlr.lt/2010/02/10/poezijos-konkursas/