«

»

Print this Įrašas

Dalyvio paraiška

PARODOS-KONKURSO „PRAŽYDO ŽEMĖ“

DALYVIO PARAIŠKA

 

UGDYMO ĮSTAIGA, TELEFONAS, EL. PAŠTO ADRESAS:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

DARBO AUTORIAUS (-IŲ) VARDAS, PAVARDĖ,KATEGORIJA, AMŽIUS:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

KOLEKTYVINIO DAILĖS DARBO AUTORIŲ VARDAI IR PAVARDĖS, KATEGORIJA, AMŽIAI:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ, TELEFONAS, EL. PAŠTO ADRESAS:

 ________________________________________________________________

_________________________________________________________________
SU PARODOS-KONKURSO
„PRAŽYDO ŽEMĖ“ NUOSTATAIS SUSIPAŽINAU:

_________________________________________________________________ 

 

 (mokytojo vardas, pavardė, parašas)

Diana Medėkšaitė-Balčiūnienė

Tel.:  8 37 42 27 75  8 37 42 27 75 , 8 672 34 992.

El.pašto adresas: diana.m.b.vmlr@gmail.com

Permanent link to this article: http://www.vmlr.lt/2010/02/22/dalyvio-paraika-3/