«

»

Print this Įrašas

„PRAŽYDO ŽEMĖ“

 

Kauno miesto  ir rajono ugdymo įstaigų                      PATVIRTINTA          

dailės mokytojų dėmesiui                                Kauno vaikų ir moksleivių

laisvalaikio rūmų direktorės

įsakymu 2010  02 19

Nr. V-52

 

PARODA-KONKURSAS „PRAŽYDO ŽEMĖ“

 NUOSTATAI

 

KONKURSO TIKSLAS.

 

Atkreipti vaikų ir mokinių dėmesį į gamtos grožį, jos kaitą. Ugdyti jaunųjų menininkų saviraišką, skatinti vaikų kūrybiškumą bei kritinį mąstymą.

DALYVIAI.

 

Kauno miesto ir rajono ugdymo įstaigų auklėtiniai, kurie skirstomi į 4 kategorijas:

·  I KATEGORIJA – ikimokyklinio ugdymo auklėtiniai.

·  II KATEGORIJA – 1-4 klasių mokiniai.

·  III KATEGORIJA – 5-8 klasių mokiniai. 

·  IV KATEGORIJA – 9-12 klasių mokiniai.

 

DARBŲ ATLIKIMO TECHNIKA.

 

Piešiniai, koliažai (pasportuoti ant A2 formato lapo), ažūriniai karpiniai.

Prie darbo tvirtai pritvirtinti kortelę (7 X 10 cm) su informacine nuoroda parašyta didžiosiomis, ryškiomis raidėmis šia eilės tvarka:

·  AUTORIAUS VARDAS, PAVARDĖ;

·  KATEGORIJA, AMŽIUS;

·  MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ;

·  UGDYMO ĮSTAIGA.

 

DARBŲ PATEIKIMAS.

 

Darbai pristatomi kovo 24-26 dienomis  nuo 9 iki 17 val., į Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų 106, 107 ar 108 kabinetus (Parodos g. 26, Kaunas)

 

 Pristatant darbus, pateikite užpildytą dalyvio paraišką aiškiomis spausdintinėmis raidėmis.

 

PARODOS-KONKURSO LAIKAS IR VIETA.

 

Paroda-konkursas „PRAŽYDO ŽEMĖ“ veiks kovo 29 – balandžio 29 d. Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmuose.

 

DARBŲ VERTINIMAS IR APTARIMAS.

 

Parodos-konkurso dalyvių darbus vertins vertinimo komisija, kuri išrinks konkurso laureatus. Vertinimo kriterijai – originalumas, kruopštumas, darbų išbaigtumas, kūrinio atitikimas ugdytinio amžiaus kategorijai. Apdovanojimų šventė vyks balandžio 29 d., ketvirtadienį, 15.00 val. Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmuose.  

Konkurso dalyviams suteikiami:

·  PARODOS-KONKURSO „PRAŽYDO ŽEMĖ“ GRAND PRIX;

·  I, II, III VIETOS IR 3 TRYS DIPLOMAI KATEGORIJOSE;

·  NOMINACIJOS UŽ ORIGINALIUS IR ĮDOMIAUSIUS DARBUS.

·  DIPLOMAI MOKYTOJAMS UŽ DARBŲ PATEIKIMĄ.

 

Konkurso vertinimo komisijos sprendimas yra galutinis ir neginčijamas.

 

KONKURSUI PATEIKTŲ DARBŲ ATSIĖMIMAS.

 

Balandžio 29 d, ketvirtadienį, po parodos-konkurso uždarymo ir apdovanojimo šventės.

 

Vėliau neatsiimti darbai  ir apdovanojimai gali būti n a i k i n a m i, pretenzijos nepriimamos.

 
DALYVIO PARAIŠKA.

 

Diana Medėkšaitė-Balčiūnienė

Tel.: 8 37 42 27 75, 8 672 34 992.

El.pašto adresas: diana.m.b.vmlr@gmail.com

Permanent link to this article: http://www.vmlr.lt/2010/02/22/praydo-em/