«

»

Print this Įrašas

Istorija

 

 

Rumai 1968

Rūmai. Iš: S. Abramauskas ir kt. Kaunas, 1968, p. 82

   Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai – meninio ir muzikinio neformalaus ugdymo įstaiga, esanti Parodos gatvėje, šalia Vytauto parko.

    Rūmai pastatyti 1928 m. pagal Edmundo Fryko projektą Tautinės Lietuvos studentų korporacijos „Neo-Lithuania“ lėšomis. Simetriško plano, V raidės formos rūmai išskaidyti į tris dalis: du šoninius korpusus, kurie tarpusavyje sujungti centrinėje fasadinėje dalyje. Tokiu pačiu principu pagal E. Fryko projektą pastatyti ir tuomečiai Teisingumo ministerijos rūmai (dabartinė Filharmonija).

    Dviejų tarpsnių šoniniai korpusai suskaidyti į du aukštus, kuriuos pabrėžia skirtingų formų langai. Abiejų korpusų galuose suformuoti nedideli rizalitai.

   Rūmuose per šventes lankydavosi garbiausi to meto Lietuvos žmonės – ministrai, aukšti karininkai, valstybės pareigūnai, kultūros veikėjai. Savo dalyvavimu korporacijos renginius ne kartą pagerbė Prezidento žmona.

   1940 m. korporacijos būstinė buvo nacionalizuota, rūmai ėjo iš rankų į rankas, kol 1944 m. gruodžio mėnesį juose įkurti Kauno miesto pionierių ir moksleivių rūmai. 1961 m. rūmams suteiktas pirmojo Tarybų Sąjungos kosmonauto Jurijaus Gagarino vardas. 1995 m. rūmai reorganizuoti į Moksleivių kūrybos namus, 1998 m. – į Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmus.

Korporacijos rūmai

    Dabar Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai – atviras miesto visuomenei kūrybos ir kultūros židinys, plėtojantis meninio profilio kolektyvų ir studijų veiklą, organizuojantis laisvalaikio užimtumo renginius vaikams ir mokiniams, vykdantis koncertines-kultūrines programas miesto visuomenei. Rūmuose sudaromos sąlygos turiningai bei prasmingai praleisti laisvalaikį vaikams ir mokiniams nuo 4 iki 18 metų, skatinant jų saviraišką ir kūrybiškumą. Kūrybinio sezono pradžia – rugsėjo mėnuo.

   Pagrindinės Rūmų veiklos kryptys – renginių miesto vaikams ir moksleiviams organizavimas, kolektyvų ir studijų, miesto mokinių tarybos bei visuomeninių organizacijų koordinacinio centro veiklos organizavimas.

Permanent link to this article: http://www.vmlr.lt/2011/04/05/istorija/