«

»

Print this Įrašas

Teisės aktai

Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai grindžia savo veiklą Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir „Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams“ pagrindu parengtais įstaigos nuostatais.

 

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys rūmų veiklą:

 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (2011 m.)

Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metų nuostatos

 

 

 

Permanent link to this article: http://www.vmlr.lt/2011/04/05/teiss-aktai/