«

»

Print this Įrašas

KLAUSIMAI

Jūsų atsiliepimai laukiami:
El. paštu: vmlrumai@gmail.com


Su įstaigos veiklą reglamentuojančiais dokumentais tėvai gali susipažinti rašytinėse ir skaitmeninėse laikmenose, esančiose mokyklos raštinėje.
Su strateginiais švietimą ir ugdymą reglamentuojančiais dokumentais galima susipažinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos internetinėje svetainėje www.vmlr.lt teisinės bazės skyriuje, Kauno miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.kaunas.lt, „Valstybės žiniose“.


 

Permanent link to this article: http://www.vmlr.lt/2012/04/17/klausimai/