«

»

Print this Įrašas

Tėvų apeliavimo teisės

 

Tėvų apeliavimo teisės

 

Ginčytini ugdymo programos įgyvendinimo, organizavimo, Švietimo Teikėjo veiklos, sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami derybose su mokiniu (jo tėvais/globėjais), Švietimo Teikėjo taryboje arba skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Sutartis sudaryta dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais (po vieną kiekvienai šaliai).

 

Permanent link to this article: http://www.vmlr.lt/2012/09/17/tevu-apeliavimo-teises/