↑ Return to Struktūra ir kontaktai

Print this Puslapis

Pedagoginiai darbuotojai

 Audronė ADAMKEVIČIENĖ – Jaunučių choro „Dominantė“ vadovė.

Vyr. mokytoja, aukštasis universitetinis išsilavinimas, chorinio dirigavimo specialybė.

Loreta ANDRIUKAITIENĖ – Dailės studijos vadovė.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas.

Giedrius BALČIŪNAS – kompiuterinės muzikos kūrimo studijos vadovas.

Diana MEDĖKŠAITĖ-BALČIŪNIENĖ – Klasikinio akordeono studijos  vadovė.

Neformaliojo švietimo (muzika, akordeonas) mokytoja ekspertė, aukštasis universitetinis išsilavinimas, mokytojo kvalifikacija, muzikos magistro kvalifikacinis laipsnis, muzikos magistro kvalifikacinis laipsnis ir atlikėjo profesinė kvalifikacija.

Kęstutis BARANAUSKAS – Šokių studijos „F.U.“ vadovas.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, kūno kultūros dėstytojo kvalifikacija.

Birutė BRAZDŽIŪTĖ – Tautinių šokių ansamblio „Malūnėlis“ vadovė.

Choreografijos mokytoja ekspertė, aukštasis universitetinis išsilavinimas, kultūros švietimo darbuotojo specialybė.

Zita DIRGĖLIĖNĖ – Tautinių šokių ansamblio „Malūnėlis“ koncertmeisterė.

Koncertmeisterė metodininkė, aukštasis išsilavinimas, edukologijos profesinė ir auklėtojo kvalifikacija.

Gintaras EIDUKAITIS – Klasikinės gitaros studijos vadovas.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, menų muzikos kvalifikacija.

 Laima GELEŽĖ – metodininkė.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Regina GINELEVIČIENĖ – direktorės pavaduotoja ugdymui.

Papildomo ugdymo vyr. pedagogo kategorija (teatrinis ugdymas), aukštasis universitetinis išsilavinimas, lietuvių kalbos ir literatūros specialybė.

Nijolė GRIVAČIAUSKIENĖ – Folkloro studijų „Mėtauja“ ir ,,Mėtaujėlė“ vadovė.

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja, aukštasis universitetinis išsilavinimas, filologo, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo kvalifikacija.

Ramūnas GRYBAUSKAS – Gitaros studijos vadovas.

Aušra JANKAUSKAITĖ – Teatro studijos „Teatrapilis“vadovė.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, dramos režisieriaus bei etikos mokytojo ir menotyros kvalifikacija.

Asta JURŠIENĖ – Jaunučių choro „Dominantė“ koncertmeisterė.

Neformaliojo ugdymo vyr. koncertmeisterė, aukštasis universitetinis išsilavinimas, koncertmeisterio, pedagogo kvalifikacija.

Nomeda KUKULSKIENĖ – Klasikinio dainavimo studijos vadovė.

Neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė (solinio dainavimo), aukštasis,choro dirigento, muzikos ir dainavimo mokytojos kvalifikacija, muzikos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Zita LABUTIENĖ – Liaudies instrumentų orkestro vadovė.

Birbynės mokytoja metodininkė, aukštasis universitetinis išsilavinimas, dėstytojo ir liaudies instrumentų orkestro dirigento kvalifikacija.

Irina LAZAUSKIENĖ – Šiuolaikinių šokių studijos „Vėtra“ vadovė.

Mokytoja ekspertė, aukštasis universitetinis išsilavinimas, fizinio lavinimo dėstytojo kvalifikacija.

Herbertas MANOMAITIS – Keramikos studijos vadovas.

Vyr. mokytojas, aukštasis universitetinis išsilavinimas, taikomosios keramikos specialybė.

Raimundas MARTINKĖNAS –  Akompaniatorius.

Vyr. mokytojas, aukštasis universitetinis išsilavinimas, choro dirigento, choro disciplinų pedagogo specializacija.

Asta MIKNIENĖ – Merginų dainavimo studijos „Lyra“ vadovė.

Mokytoja ekspertė, aukštasis universitetinis išsilavinimas, choro dirigento chorinių disciplinų pedagogo specializacija.

Daiva MITKUVIENĖ – Sportinių šokių studijos „Mida“ vadovė.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, kultūros-švietimo darbuotojo, baletmeisterio-pedagogo kvalifikacija.

Audronė RAVKIENĖ – Smuikininkų studijos vadovė.

Smuiko mokytoja metodininkė, aukštasis universitetinis išsilavinimas, orkestro solisto, dėstytojo, kamerinio ansamblio kvalifikacija.

Sigita RUTYTĖ – metodininkė.

Laura SAKALAUSKAITĖ – Renginių režisierė.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, socialinės pedagogikos ir psichologijos bakalauras, švietimo vadybos magistras.

Jurga SENKUTĖ – Kanklių studijos vadovė.

Kanklių mokytoja ekspertė, aukštasis universitetinis išsilavinimas, kamerinio ansamblio, artistės, dėstytojos kvalifikacija.

Gintaras STANKŪNAS – Mušamųjų instrumentų studijos vadovas.

Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas, atlikėjo kvalifikacinė kategorija.

Rimantas TAMAŠAUSKAS – Meno vadovas.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, fortepijono specialybė.

Ieva VARIAKOJYTĖ – REYNSTROM – Cirko studijos vadovė.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, mokytojo profesinė kvalifikacija.

Vytautas ŽUKAS – Estrados studijos „M.E.S.“ meno vadovas.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, fortepijono specialybė, dėstytojo kvalifikacija.

Ona ŽUKIENĖ – Estrados studijos „M.E.S.“ vokalo vadovė.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, rusų kalbos ir literatūros specialybė, filologo, rusų kalbos ir literatūros dėstytoja.

 

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: http://www.vmlr.lt/struktura-ir-kontaktai/pedagoginiai-darbuotojai/