Print this Puslapis

Teisės aktai

 

Teisinė informacija

Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir įstaigos nuostatais. Kita naujausia teisinė informacija ir neformalaus ugdymo įstaigų veiklą reglamentuojantys teisės aktai pateikiami LR Švietimo ir mokslo ministerijos tinklapyje www.smm.lt

Mokslų metų pradžia ir trukmė:
Mokesčiai už paslaugas:
Neformaliojo vaikų švietimo programų įvedimas ir nutraukimas:

Kiti teisės aktai

Kauno miesto savivaldybės Neformalųjį švietimą reglamentuojantys teisės aktai

Švietimo ir mokslo ministerijos informacija apie Neformalųjį švietimą

Permanent link to this article: http://www.vmlr.lt/teises-aktai/