Print this Puslapis

Teisės aktai

 

Teisinė informacija

Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir įstaigos nuostatais. 

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys įstaigos veiklą:

Su kitais įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt

Permanent link to this article: http://www.vmlr.lt/teises-aktai/