Print this Puslapis

Veiklos dokumentai, viešieji pirkimai, finansinės ataskaitos

Įstaigos nuostatai ir veiklos dokumentai

VMLR nuostatai

VMLR 2016-2018 metų strateginis planas

2018 metų VMLR veiklos planas

Direktorės 2016 m. veiklos ataskaita

Informuojame, kad darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka perskaičiuojama, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos raštus „Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 nuostatų“ (2017-01-26 Nr. SR-381) ir „Dėl biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo“ (2017-01-13 Nr. (11.10-53) SD-289).

Priimtas Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas (2017 m. sausio 17 d. XIII-198). Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklos vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi pagal šio įstatymo 5 priedą. Kitiems darbuotojams pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi pagal Darbo apmokėjimo įstatymo 1-4 priedus. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžio.

Darbo užmokestis

 

Viešieji pirkimai

Dokumentai

Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės - galioja pirkimams, pradėtiems iki 2017.06.30 d. imtinai

VMLR VP komisijos darbo reglamentas

Viešųjų pirkimų planas 2017 m.

Viešųjų pirkimų planas 2018 m.

VMLR viešųjų pirkimų aprašas - galioja pirkimams, pradėtiems nuo 2017.07.01 d.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita 2017 m

Viešųjų pirkimų registracijos metinis zurnalas 2017 m.

2017 m. pirkimų sutartys

Permanent link to this article: http://www.vmlr.lt/veikla/

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2015 m.  Biudžetinių išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2015 metų I ketv. Biudžetinių išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2015 metų II ketv. Biudžetinių išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2015 metų III ketv. Biudžetinių išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2015 metų IV ketv. Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų skiriamų programoms finansuoti 2015 metų III ketv. Biudžetinių …

Rodyti puslapį »

Aiškinamasis už 2014 m. I ketv. 1 psl 001

Finansinė atskaitomybė

2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m.

Rodyti puslapį »