↑ Return to Veikla

Print this Puslapis

Finansinė atskaitomybė

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Permanent link to this article: http://www.vmlr.lt/veikla/3451-2/

2013 finansinė atskaitomybė

Aiškinamasis raštas Finansinės būklės ataskaita Veiklos rezultatų ataskaita VSAFAS Pinigų srautų ataskaita Grynojo turto pokyčių ataskaita

Rodyti puslapį »

2014 finansinė atskaitomybė

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų už I ketv. 1 d. Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų už I ketv. 2 d. Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų už I ketv. 3 d. Finansinės būklės ataskaita už I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita už I ketv. Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų už II ketv. 1 d. Aiškinamasis raštas prie …

Rodyti puslapį »

2015 m. finansinė atskaitomybė

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita 2015 m. I ketv. Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2015 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita 2015 m. II ketv. Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2015 II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita 2015 m. III ketv. Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2015 III ketv Veiklos …

Rodyti puslapį »

2016 finansinė atskaitomybė

Biudžetinių išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2016 metų I ketv Mokėtinos gautinos sumos 2016 m. I ketv. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, I ketv. Biudžetinių išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2016 metų II ketv Mokėtinos gautinos sumos 2016 m. II ketv. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų …

Rodyti puslapį »

2017 m. finansinė atskaitomybė

Pinigų srautų ataskaita 2017 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita 2017 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita 2017 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Rodyti puslapį »