Print this Puslapis

Finansinė atskaitomybė

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Permanent link to this article: http://www.vmlr.lt/veikla/3451-2/

2013 finansinė atskaitomybė

Aiškinamasis raštas Finansinės būklės ataskaita Veiklos rezultatų ataskaita VSAFAS Pinigų srautų ataskaita Grynojo turto pokyčių ataskaita

Rodyti puslapį »

2014 finansinė atskaitomybė

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų už I ketv. 1 d. Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų už I ketv. 2 d. Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų už I ketv. 3 d. Finansinės būklės ataskaita už I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita už I ketv. Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų už II ketv. 1 d. Aiškinamasis raštas prie …

Rodyti puslapį »

2015 m. finansinė atskaitomybė

2015 m. I ketvirtis Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita 2015 m. I ketv. Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2015 m. I ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2015 metų I ketv. 2015 m. II ketvirtis Finansinės būklės ataskaita 2015 m. II ketv. Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2015 II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2015 …

Rodyti puslapį »

2016 finansinė atskaitomybė

Biudžetinių išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2016 metų I ketv Mokėtinos gautinos sumos 2016 m. I ketv. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, I ketv. Biudžetinių išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2016 metų II ketv Mokėtinos gautinos sumos 2016 m. II ketv. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų …

Rodyti puslapį »

2017 m. finansinė atskaitomybė

Pinigų srautų ataskaita 2017 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita 2017 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita 2017 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Rodyti puslapį »