Sveikinimai

15 11/2020

Laiko tėkmė nesustabdoma.

Tautinių šokių kolektyvo „Malūnėlis“ istorija pradėta rašyti nuo 1978 metų, o kolektyvo siela – choreografė, meno vadovė Birutė Brazdžiūtė. Eilę metų kūrybingai ir nuoširdžiai dirbdama vadovė pasiekė, kad kolektyvas yra tarsi jungtis tarp praeities ir dabarties, skatinantis moksleivius įsiklausyti į mūsų tautos praeitį. 

Jaunieji šokėjai ateina ne tik išmokti, ateina, kad vadovės Birutės Brazdžiūtės padedami taptų asmenybėmis. Meno vadovei visada buvo nepaprastai svarbu pamatyti jauno žmogaus sielą, nukreipti jį gėrio, grožio, teisingumo pusėn. Tik tai, kas pajausta, kas išgyventa, tampa vertybe, nušviečiančia kelią į ateitį.

Jūs, Birute, rodote kelią į tautinio šokio žinių pasaulį ir drąsinate juo eiti, o šiandien, eidami per lapkričio spalvų margumyną, norime išsakyti pačius prasmingiausius žodžius Jums, brangi Birute.

Šiandien yra ta diena, kai galime Jums, padėkoti ne tik už Jūsų išmintį, bet ir už tikėjimą ir meilę. 

Su gimimo diena!

 

Font Resize