Informacija apie studijų įkainius

31 01/2020

Informuojame, kad mokestis už neformaliojo vaikų švietimo programą 2020 m. vasario mėn. mokamas pagal Kauno miesto Savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 16 d. sprendimu Nr.T-461 nustatytą įkainį (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018-11-13 sprendimo Nr.T-571 redakcija).

Font Resize