Teisinė informacija

Teisinė informacija
 

Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir įstaigos nuostatais. 

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys įstaigos veiklą:

 
Lietuvos Respublikos Konstitucija
Valstybinė švietimo strategija 2013–2022 m.
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas
Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija
​Sprendimas dėl ugdytinių priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtas neformaliojo švietimo įstaigas tvarko aprašo patvirtinimo 2012-06-28 Nr. T-353
Neformalusis ugdymas Kauno mieste
LR Švietimo ir mokslo ministerija Neformalusis ugdymas
 
Mokesčiai už paslaugas:
 

 

Su kitais įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt
 
Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktai
Higienos normos
 
Font Resize